Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas Lietuvos jaunimo dienų 2007 dalyviams
2007-07-01  

Lietuvos jaunimo dienų rengėjai ir dalyviai,
Gerbiamieji Bažnyčios vadovai,
Mielas Lietuvos jaunime!

Nuoširdžiai sveikinu Jus ir visą krikščioniškųjų tradicijų telkiamą bendruomenę, susirinkusią bendrystėje ir susikaupime, maldoje ir džiaugsme švęsti jaunimo dienas.

Šiandien Jūs įsiklausote į Evangelijos persakomus Jėzaus žodžius audros blaškomoje valtyje esantiems ir išsigandusiems savo mokiniams: „Drąsos! Tai aš“. Šie žodžiai jiems suteikia stiprybės ir įkvėpia tikėjimo, suteikia drąsos žengti vėjo šiaušiamo ežero paviršiumi.

Kartu su jumis turiu vilties, kad įvairių kartų ir įvairios patirties žmonės įsiklausys į šiuos žodžius, kurie turi daug prasmės šiandieniame pasaulyje – įvairiausių audrų ir vėjų blaškomame beribiame vandenyne. Turėkite drąsos irtis prieš srovę ir atminkite popiežiaus Jono Pauliaus II kvietimą „Nebijokite“, pakeitusį Rytų Europos likimą ir visą pasaulį.

Esu tikras, kad ir Lietuvos jaunimas turi savyje daug tikėjimo jėgos ir valios keistis bei keisti savo kraštą ir pasaulį, puoselėti krikščioniškąsias vertybes, žmogiškumą ir dvasingumą. Džiugu, kad atsinaujinanti Bažnyčia pripažįsta šį jaunimo pašaukimą ir leidžia jam skleistis.

Linkiu drąsos ir ištikimybės Jūsų tikėjimo kelyje. Linkiu kuo geriausios kloties visiems, žengiantiems gyvosios krikščionybės keliu.

Telydi Dievo palaima ir kūrybiškumas Lietuvos jaunimą. Drąsos ir Dvasios šviesos Jūsų renginiui ir kiekvienam iš Jūsų!

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti