Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta tarptautinėje konferencijoje "Vidurio ir Rytų Europos bendruomenių vystymo įtaka skurdo mažinimui"
2007-06-27  
Nuotrauka

Gerbiamas Heifer International Prezidente,
Vyriausybės ir ministerijų atstovai,
Ambasadoriau,
Gerbiamos viešnios ir svečiai!

Džiaugiuosi galėdamas pasveikinti Jus, siekiančius mažinti mūsų visuomenėse esančią socialinę prarają, į neleistiną užmarštį nubloškiančią pernelyg daug mūsų šalių žmonių.

Jūsų konferencija primena, kad vien tik valstybės institucijų pajėgų sėkmingai kovai su skurdu nepakanka. Net ir arčiausiai žmonių esančios valdžios įstaigos negali geriau už vietos bendruomenes suprasti konkrečių skurstančių asmenų poreikių ir į juos atsižvelgti. Todėl valstybės ir savivaldybių pastangos dažniausiai sutelkiamos skurdo pasekmių mažinimui ir tik nežymiai sprendžia pačias skurdo priežastis.

Tačiau valstybė gali ir turi sudaryti sąlygas prevencinį skurdo priežasčių sprendimo darbą atlikti  geriausiai sugebantiems asmenims. Kalbu apie nevyriausybines organizacijas, kurios geba būti lanksčios ir yra pasirengę asmeniškai dirbti su konkrečiu žmogumi, išgyvenančiu socialinę atskirtį.

Todėl kviečiu valstybės institucijas į nevyriausybinį sektorių žvelgti kaip į svarbų ir lygiavertį partnerį. Turime iš mūsų mąstymo išgyvendinti požiūrį, kad nevyriausybinės organizacijos tėra tik finansinės paramos prašytojai, kad jos konkuruoja su valstybe. Išties sumani valdžia trečiojo sektoriaus partneriams sudaro galimybes integruotis į bendrą socialinių paslaugų tinklą. Toks sprendimas – tai žmonių ir valstybės laimėjimas, ugdantis atsakomybę visuomenei ir valstybei.

Džiaugiuosi, kad viena iš sėkmės istorijų tapo tyliai ir nuosekliai 1999 metais Lietuvoje pradėta Heifer International veikla. Šiandien jau galite pagrįstai didžiuotis gausiais savo darbo vaisiais – Jūsų dėka Lietuvoje paramos sulaukė dešimtys kaimo bendruomenių, kurioms skirti daugiau nei 3 milijonai litų leido gerinti gyvenimo sąlygas ir mažinti socialinę įtampą.

Baltijos Labdaros fondo misija – teikti paramą skurdžiai gyventiems kaimo bendruomenių žmonėms. Sveikinu tokią Fondo veiklos kryptį, nes Lietuvoje kaimo gyventojai pernelyg dažnai patiria socialinę atskirtį.

Ypač džiugu, kad daugiausia dėmesio skiriama ilgalaikiams bendruomenės stiprinimo projektams, o ne vienkartinėms akcijoms. Jūsų organizuojami mokymai kaimo bendruomenėms, dėmesys savitarpio paramos ir supratimo stiprinimui bendruomenėse yra daug veiksmingesni pagalbos būdai, nei atskiroms šeimoms skiriama vienkartinė parama.

Linkiu, kad tokia solidarumo ir savitarpio pagalbos dvasia stiprintų Jus ir Jūsų globojamas bendruomenes. Sėkmingo darbo!

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti