Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba Gruzijos, Ukrainos, Azerbaidžano ir Moldovos (GUAM) valstybių vadovų susitikime Baku
2007-06-19  

Ekscelencijos,
Gerbiamieji svečiai,
Ponios ir ponai!
Visų pirma leiskite nuoširdžiai padėkoti pirmininkaujančiai GUAM šaliai Azerbaidžanui ir Prezidentui Ilhamui Alijevui už kvietimą dalyvauti šiame vadovų susitikime. Malonu būti jau tradiciniu svečiu ir dalyviu GUAM susitikimuose.

Per pastaruosius kelerius metus GUAM iš tikrųjų tapo svarbesne ir labiau matoma organizacija – tokia, kurios susitikimuose keturios Juodosios ir Kaspijos jūros regiono šalys kartu svarsto reikšmingus regioninius klausimus.

Visas Jus suartino stiprus noras žengti aktyvaus bei artimo europinio dialogo keliu ir siekiai stiprinti demokratiją bei įgyvendinti reikalingas reformas.

Kryptingos ir tęstinės Jūsų valstybių pastangos nuo susitikimo Kišiniove iki susitikimo Baku man primena jau patirtą jausmą. Prieš daugiau kaip dešimtmetį Baltijos valstybės, iškėlusios regionines iniciatyvas sukurti trišales politines institucijas, laisvą prekybos erdvę bei kitas regioninio bendradarbiavimo priemones, pradėjo savo kelią į NATO ir Europos Sąjungą.

Todėl matydami Jūsų aktyvias pastangas kurti dialogą ne tik tarp prezidentų, bet ir tarp Jūsų ekonomikos, transporto, turizmo ministerijų bei kitų institucijų vadovų, mes negalime nepalaikyti šių veiksmų ir turime pasakyti: šiuo keliu ir reikia žengti.

Šiandien pasaulis jau mato ne tik pavienius Jūsų šalių žingsnius; su viltimi sveikiname ir bendrus Jūsų užsienio politikos veiksmus Jungtinių Tautų kontekste, ieškant sprendimų visą regioną kamuojantiems „įšaldytiems konfliktams“.

Tikiu, jog ir toliau plėtosite šią praktiką, kad ji apimtų ir kitus klausimus, susijusius su Europos ir pasaulio saugumu. GUAM svarba didės tiek, kiek ši organizacija sugebės atstovauti ne tik Jūsų šalių, bet ir kitų valstybių interesams.

Jūsų aktyvūs veiksmai stiprinant GUAM veiklą paskatino Vakarų bendruomenę, įskaitant Europos Sąjungą, skirti daugiau dėmesio strategiškai svarbiam Juodosios ir Kaspijos jūros regionui. Jau šiais metais Europos Sąjungos kontekste gimė ES iniciatyva - Black Sea Synergy. Svarbu, kad nepraleistumėte tokios galimybės užimti svarią vietą šioje iniciatyvoje.

Savo ruožtu Lietuva ir toliau palaikys tokią Europos Sąjungą, kuri būtų atvira vis glaudesniam bendradarbiavimui su GUAM. Susitarimai dėl paprastesnės vizų išdavimo tvarkos, didėjanti ES finansinė parama ir laisvosios prekybos susitarimai artimiausiu metu dar labiau padidintų Europos stabilumo ir gerovės vertę. Mes turime skatinti šiuos principus Europos Sąjungos viduje. Jeigu Jūs išlaikysite įgautą pagreitį ir veržliai žengsite reformų keliu, esu tikras, kad mūsų užduotis pasidarys kur kas lengvesnė. 

Gerbiamieji,
Prisimindamas savo žodžius, ištartus Kijevo GUAM susitikime – „GUAM šalių sėkmė yra Lietuvos sėkmė“ – džiaugiuosi Jūsų laimėjimais, kurių pasiekėte per metus. Džiaugiuosi ir mūsų visų kartu laimėjimais – nuolatiniu bendravimu, aktyvesniu ES vaidmeniu regione, regioniniu energetiniu dialogu, kuris pasiekė konkrečių rezultatų energetiniame susitikime Krokuvoje.

Šis vadovų susitikimas Baku suteikia puikią galimybę aptarti tolesnį Odesos-Brody-Plocko-Gdansko naftotiekio projekto įgyvendinimą. Nuolatinis Kaspijos naftos tiekimas šiam naftotiekiui galėtų tapti realiu ir svarbiu GUAM šalių indėliu į Europos energetinį saugumą. Tikiuosi, kad spalio mėnesį Vilniuje mes pratęsime dialogą apie energetinį saugumą.

Manau, kad šios dalykiškos ir atviros diskusijos susies ne tik mūsų regionus – Baltijos, Juodosios ir Kaspijos jūros šalis, bet ir paskatins realią integraciją šioje Europos dalyje, kurią ilgus metus integravo ir valdė kiti. Mūsų sėkmė turėtų nuvilti tuos, kurie vis dar nori matyti mus silpnus ir susiskaldžiusius.

Jūsų pasirinkimas kurti demokratines ir atviras pilietines visuomenes turės lemiamą poveikį posovietinei erdvei ne tik todėl, kad Jūsų šalys vis dar išlaikė institucinius bei kitus ryšius su Centrine Azija ir Rusija, bet ir todėl, kad Jūsų integracija į Europą įkūnija Minske, Maskvoje bei kitose vietose gyvenančių žmonių, kurie šiandien neturi tokios pasirinkimo laisvės, viltis.

GUAM -- organizacija už demokratiją ir ekonominę plėtrą, galėtų pasinaudoti turimais ryšiais bei priemonėmis, kad padėtų šiems žmonėms. Manau, kad šioje konkrečioje srityje turėtų atsirasti galimybių plačiau bendradarbiauti euroatlantinėms ir GUAM bendruomenėms.

Be abejo, Jūsų sėkmingas persitvarkymas į atviras visuomenes ir veikiančias rinkos ekonomikas sustiprins demokratiją šiame regione. Esu tikras, kad Jūsų koordinuojamos pastangos, vykdomos reformos ir naujos iniciatyvos veda mus būtent tokia kryptimi.

Leiskite palinkėti geriausios kloties Jūsų įkvepiančiame ir istoriniame kelyje. Ačiū.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti