Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Prezidentas vetavo Pilietybės įstatymo pataisas ir Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas
2004-11-26  
Ketvirtadienis, lapkričio 25 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus grąžino Seimui pakartotinai svarstyti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymą.

Grąžindamas Seimui Pilietybės įstatymo pataisas Prezidentas konstatuoja, kad Seimo priimtos įstatymo pataisos numato per griežtus reikalavimus asmenims, sudariusiems santuoką su Lietuvos Respublikos piliečiais ir siekiantiems įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę. Dvigubai pailginamas sėslumo cenzas – iki 10 metų. Tuo pačiu šis sėslumo cenzas suvienodinamas su Įstatyme nustatytu sėslumo cenzu, taikomu bet kuriam kitam asmeniui, siekiančiam įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę natūralizacijos būdu.
“Toks termino pailginimas nepagrįstai riboja santuokoje esančių asmenų teises integruotis į Lietuvos visuomenę. Lietuvos Respublikos piliečių sutuoktiniams, siekiantiems įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę, turėtų būti taikomos palankesnės natūralizacijos sąlygos, nes tai labiau atitiktų šeimos teisinės apsaugos principus, įtvirtintus Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje”, - sakoma Prezidento dekrete.

Be to, dekrete konstatuojama, kad nustatant papildomą reikalavimą šeimoje turėti nepilnamečių vaikų, kurie yra ir Lietuvos Respublikos piliečiai, asmenims yra sudaromos nevienodos sąlygos įgyti pilietybę, o tai neatitinka Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtinto asmenų lygybės principo.

“Toks naujai siūlomas reikalavimas vertintinas kaip diskriminacinis. Vaikai šeimoje negali būti vertinami kaip privalomas požymis pilietybei įgyti”, - pabrėžia Prezidentas.

Dekrete taip pat pažymima, kad nustatant papildomus reikalavimus, apsunkinančius pilietybės įgijimą asmenims, sudariusiems santuoką su Lietuvos Respublikos piliečiais ir nenumatant, kad šios nuostatos neturės atgalinės galios, būtų pažeistas teisėtų lūkesčių principas, kuris yra sudėtinis teisinės valstybės principas.

Grąžindamas Seimui Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas, Prezidentas konstatuoja, kad teikiamas Įstatymas abejotinas dėl jo atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui bei jos 28, 29 ir 46 straipsnių nuostatoms.

„Įstatymo 2 straipsnyje numatyta, kad iš ūkio subjektų, kurie per laikotarpį nuo 2004 m. gegužės l d. iki šio įstatymo įsigaliojimo privalėjo apskaičiuoti ir sumokėti pridėtinės vertės mokestį bei su šiuo mokesčiu susijusias baudas ir delspinigius už transporto nuomos paslaugas, bet to nepadarė, minėtos sumos nebus išieškomos, o tiems ūkio subjektams, kurie laikėsi įstatymo reikalavimų – apskaičiavo ir sumokėjo mokestį už nurodytas paslaugas bei su šiuo mokesčiu susijusias baudas ir delspinigius, minėtos sumos nebus grąžinamos. Tokiu teisiniu reguliavimu būtų sukurtos teisinės prielaidos, prieštaraujančios Konstitucijos 28 straipsnio nuostatai, įpareigojančiai laikytis įstatymų bei Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintam asmenų lygybės įstatymui principui“, - pabrėžia Prezidentas V.Adamkus.

Dekrete taip pat konstatuojama, kad „įstatymo nuostata, vienus subjektus atleidžianti nuo mokesčio mokėjimo, nepaisant kitų subjektų teisių ir teisėtų interesų, yra nesuderinama su Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtintu principu, garantuojančiu sąžiningos konkurencijos laisvę. Konstitucinė sąžiningos konkurencijos laisvės apsaugos garantija, be kita ko, reiškia draudimą reguliuoti teisinius santykius iškreipiant sąžiningą konkurenciją“.
Prezidento spaudos tarnyba
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti