Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Prezidentas „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi apdovanojo J.Petrėtienę
2009-03-24  
Antradienis, kovo 24 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio tarybos deklaracijos pasirašymo 60-mečio proga, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymo 11 str. 4 d. ir 12 str. 2 d., už istorinės atminties saugojimą, tautos savimonės ir patriotinės dvasios puoselėjimą ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi apdovanojo Julijoną Petrėtienę.
Partizanų rėmėjų Stanislovo ir Antaninos Miknių dukra Julijona Petrėtienė yra Miknių sodybos dabartinė šeimininkė. Čia 1949 metų vasario 2–22 dienomis įvyko visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas, buvo įkurtas Lietuvos laisvės kovų sąjūdis ir 1949 metų vasario 16-ąją pasirašyta Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio tarybos deklaracija.

Prezidento spaudos tarnyba
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti