Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus tostas per valstybinę vakarienę su Bulgarijos Respublikos Prezidentu Georgijumi Parvanovu
2009-03-16  
Jūsų    Ekscelencija Prezidente,
Ponios ir ponai,

Man labai malonu pasveikinti Prezidentą Parvanovą ir gerbiamuosius svečius iš Bulgarijos, atvykusius į Lietuvą, šiemet mininčią savo Vardo paminėjimo tūkstantmečio Jubiliejų. Esu tikras, kad Jūsų vizitas suteiks naują impulsą mūsų draugiškų tautų bendradarbiavimui.

Mūsų šalys gali pagrįstai didžiuotis savo ilgamete istorija ir senomis valstybingumo tradicijomis. Ankstyvųjų viduramžių Europoje Bulgarija buvo svarbi politiškai bei kultūriškai ir smarkiai paveikė daugumos slaviškųjų tautų kultūrą bei religiją. Deja, Bulgarijos, kaip ir Lietuvos, istorija ilgiems šimtmečiams buvo nulemta didžiųjų imperijų šešėlio. Tačiau, nors slegiamos ilgų priespaudos metų ir sunkių išbandymų, mūsų tautos sugebėjo išlaikyti savitumą: savo kultūrą, kalbą ir tradicijas. Mūsų tautų istorija liudija, kad nėra galingesnės jėgos už laisvės siekiančius žmonės.

Nepaprastai tvirtas ir artimas tiltas, jungiantis mūsų šalis, tai iškili istorinė asmenybė, šviesaus atminimo gydytojas, rašytojas ir politikas, Lietuvos ir Bulgarijos pilietis Jonas Basanavičius. Visą savo gyvenimą jis paskyrė mūsų valstybėms stiprinti, pagalbai jų žmonėms, kultūrai ir istorijai puoselėti. Daktaro Basanavičiaus pavyzdys mus įkvepia gerbti ilgametes mūsų tautų tradicijas ir būti dar aktyvesniais tarptautinės bendruomenės nariais.

Paskutinį dešimtmetį mūsų šalis suvienijo tie patys darbai, išgyvenimai ir viltys: siekis apginti teisę savarankiškai kurti savo valstybės ateitį, konsoliduoti demokratiją ir integruotis į Europos politinį bei ekonominį gyvenimą. Šiame kelyje aktyviai rėmėme vieni kitus, o „Vilniaus dešimtuko“ darbais svariai prisidėjome prie saugumo ir gerų kaimynystės santykių plėtros visame regione.  

Šiandien mūsų patirties ir paramos reikia eurointegracijos ir demokratijos konsolidacijos keliu dar tik žengiančioms Rytų Europos ir Vakarų Balkanų šalims. Siekis kurti laisvą, saugią ir nedalomą Europą įpareigoja mūsų šalis mažinti kelionių į Europos Sąjungą kliūtis Ukrainos, Moldovos, Gruzijos ir kitų Europos šalių piliečiams, remti ir skatinti laisvosios prekybos sutarčių su šiomis valstybėmis sudarymą, efektyviau spręsti „įšaldytus“ konfliktus.

Šiandien Europa patiria naujų saugumo iššūkių, intensyviai ieško kelių ekonominei krizei įveikti. Šiuo sudėtingu metu Europai būtinas kuo didesnis atvirumas, bendravimas ir pasitikėjimas. Ne kartą įsitikinome, kad tik solidari Europos Sąjungos politika duoda laukiamų rezultatų. Kas geriau, nei Bulgarijos žmonės, šaltomis sausio dienomis suprato solidarios ir vieningos Europos Sąjungos energetinės politikos svarbą? Juk dar Didžiosios Bulgarijos valdovas Kubratas savo sūnums sakė: ,,Vienybėje - stiprybė.“ Tikiuosi, kad Lietuva ir Bulgarija, kaip ir kitos Europos Sąjungos narės, sugebės rodyti vienybę stiprinant Europos energetinį saugumą ir transatlantinį ryšį, įtvirtinant saugumo, laisvės ir demokratijos idealus ES kaimynystėje ir už jos ribų.

Tikiuosi, kad šiandien pasirašomas mūsų šalių užsienio reikalų ministerijų bendradarbiavimo protokolas taps tvirtu pagrindu naujiems bendriems darbams ir iniciatyvoms.

Jūsų Ekscelencija Prezidente,

Šiandien mūsų žmonės, verslas ir valstybinės institucijos noriai bendradarbiauja ir iš naujo atranda vieni kitus. Puikiai prisimenu prieš trejus metus vykusią savo viešnagę Jūsų nuostabaus grožio šalyje. Tada labai aiškiai jutau Jūsų žmonių pasiryžimą kurti dinamišką ekonomiką, ieškoti ir išnaudoti naujas plačias galimybes. Noriu Jus patikinti, kad ir Lietuvos verslininkai aktyviai ieško naujų bendradarbiavimo galimybių - jie noriai investuoja į Bulgarijos nekilnojamojo turto, prekybos ir turizmo sektorius. Tikiuosi, kad mūsų verslininkų ,,sėkmės istorijos“ paskatins Bulgarijos verslininkus aktyviau įsitraukti į Lietuvos rinką, nes dar tikrai turime daug neišnaudotų galimybių.

Džiaugiuosi, kad šiandien mūsų tautos iš naujo atranda viena kitą, vis labiau domisi vieni kitų literatūra, kultūra, istorija ir kalba. Branginkime šį dvasinį paveldą, mūsų žmonėms suteikiantį stiprybės bendriems darbams. Nebijokime atvirai kalbėti apie savo praeitį, keistis ir kurti drąsius ateities planus. Tik pažinę savo šaknis ir kartu tvirtai gindami laisvės, teisingumo bei demokratijos principus, sukursime vieningą, saugią ir klestinčią Europą.

Gerbiamasis Prezidente,

Keliu šį tostą į Jūsų sveikatą, už tai, kad klestėtų laisva Bulgarija ir laisva Lietuva, už mūsų tautų draugystę ir už mūsų bendrų Europos namų saugumą bei gerovę.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
Nuotrauka
Nuotrauka
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti