Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba Lietuvos ir Austrijos verslo forume „Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir energijos efektyvumas“
2009-03-13  

Jūsų Ekscelencija Prezidente,
Gerbiamieji verslininkai,
Ponios ir ponai,

Sveikinu Forumo dalyvius – Lietuvos ir Austrijos verslininkus, institucijų atstovus bei ekspertus, šiandien susitikusius Vilniuje ieškoti naujų bendradarbiavimo galimybių ir keistis idėjomis aktualia atsinaujinančios energijos tema.

Kalbėdami apie ekonomiką, neišvengiamai pavartojame ir žodį krizė. Šiuo sudėtingu laikotarpiu didžiausias Lietuvos prioritetas yra valstybės finansų stabilumas.

Būsiu optimistas: manau, jog mes, europiečiai, galime jaustis drąsiau  krizės akivaizdoje dėl vienos priežasties – galime remtis vieni kitais, mus palaiko pačioje Europos Sąjungos esmėje glūdinčios vertybės – vienybė ir solidarumas. Sėkmingas ES vidaus rinkos veikimas, vieningas biudžeto disciplinos laikymasis, platesnės ES galimybės skolinti finansų trūkumą patiriančioms narėms – tai priemonės, leidžiančios ES ekonomikai atsilaikyti. Kita vertus, krizė mums kelia ne tik iššūkių, bet ir teikia galimybių.  Turime išnaudoti šį sudėtingą laikotarpį kaip postūmį drąsioms reformoms ir naujoms iniciatyvoms. Palaikydami vieni kitus, ieškodami bendrų išeičių ir koordinuodami antikrizines priemones  ne tik įveiksime sunkmetį, bet tapsime dar stipresni ir konkurencingesni.

Mūsų solidarumo išbandymas buvo ir dujų tiekimo per Ukrainą krizė šių metų pradžioje. Dar kartą įsitikinome, kad tik veikdami išvien galime išsiugdyti imunitetą panašioms krizėms ir užsitikrinti energetinį saugumą ateityje. Lietuvai šis solidarumas labai svarbus: kitais metais, vykdydami savo įsipareigojimus, uždarysime Ignalinos jėgainę. Tai dar labiau komplikuos Lietuvos – energetinės salos Europos Sąjungoje – padėtį. Šiam sudėtingam laikotarpiui ruošiamės atsakingai, kartu su Europos partneriais ieškome kelių mažinti energijos suvartojimą, ypač didindami pastatų energetinį efektyvumą; siekiame kuo greičiau įgyvendinti regioninius projektus, kurie padėtų Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims įsilieti į bendrą Europos energetikos tinklų sistemą ir rinką. Strateginę svarbą teikiame ir naujos atominės elektrinės projektui.

Siekdami užsitikrinti Lietuvos energetinį saugumą, nepraleidžiame pro akis ir atsinaujinančių energijos šaltinių teikiamų galimybių. Investicijos į atsinaujinančią energiją ir taupymą yra naudingos tiek ilgalaikėje perspektyvoje kovojant su klimato kaita, tiek užtikrinant ekonomikos  konkurencingumą ir mažesnę priklausomybę nuo išorinių energijos tiekėjų. Tuo labiau, kad Tarptautinė energetikos agentūra mus įspėja, jog nuo 2013 metų galimas staigus naftos kainų šuolis aukštyn.

 Lietuva atsakingai žiūri į savo įsipareigojimą iki 2020 metų. pasiekti, kad energijos suvartojimo balanse 23  procentai tektų atsinaujinantiems  energijos šaltiniams. Šiandien ieškome būdų ne tik efektyviau išnaudoti tradicinius atsinaujinančius išteklius – saulės, vėjo, vandens energiją, bet ir pasinaudoti inovatyviais metodais: energiją išgauti iš buitinių atliekų, biomasės. Šiems siekiams įgyvendinti turime atlikti dar daug namų darbų - sukurti finansinius instrumentus, reikiamą infrastruktūrą, mokslinių tyrimų  bazę. Austrijos – vienos iš Europos Sąjungos valstybių  lyderių pagal atsinaujinančių išteklių naudojimą -  patirtis Lietuvai būtų nepaprastai įdomi ir naudinga. Austrija yra mums įkvepiantis pavyzdys, todėl džiaugiamės Jūsų pasiryžimu dalintis savo ekspertinėmis žiniomis ir sėkminga patirtimi.  Viliuosi, kad mūsų specialistai ir verslininkai aktyviai bendradarbiaus ir subrandins ne vieną bendrą projektą atsinaujinančios energetikos srityje.

Gerbiamieji,

Tikiuosi, kad šiandien kalbėdami apie atsinaujinančius energijos šaltinius bei taupų energijos vartojimą, netaupysite įdomių idėjų, įžvalgų ir pasiūlymų. Linkiu konstruktyvių diskusijų,  suteikiančių pradžią naujoms iniciatyvoms  ir abipusiai naudingiems projektams.

Dėkoju už dėmesį.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
Nuotrauka
Nuotrauka
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti