Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus tostas, pasakytas oficialios vakarienės Austrijos Respublikos Prezidento Hainco Fišerio garbei metu
2009-03-12  
Nuotrauka
Jūsų Ekscelencija Prezidente,
Gerbiamieji delegacijos nariai,
Ponios ir ponai,

Man didžiulė garbė pasveikinti Jus, Gerbiamasis Prezidente, ir Jus lydinčią delegaciją Lietuvoje. Šis vizitas - tai išskirtinė galimybė dar labiau sutvirtinti Lietuvos ir Austrijos partnerystę ir dar plačiau atverti duris gražiai mūsų tautų draugystei. Sveiki atvykę! Herzlich Wilkommen!

Jūsų vizitas įprasmina ilgą ir turtingą mūsų tautų bendradarbiavimo ir draugystės istoriją.
Žvelgdami į praeitį atrandame ne vieną susipynusį mūsų tautų istorijos laikotarpį ir netgi valdovų giminystės ryšius. 15-ame amžiuje Kazimiero Jogailaičio ir Elžbietos Habsburgietės santuoka pradėjo Vidurio Europos valstybių monarchų dinastiją. 1579 metais Graco jėzuitai padėjo įkurti Vilniaus universitetą, tapusį pažangių idėjų skleidėju Vidurio ir Rytų Europos visuomenėse. O Austrijos aukšto lygio, gilias akademines tradicijas puoselėjantys universitetai buvo ne vieno LDK bajoro Alma Mater.

Per ilgus amžius mūsų tautos ne kartą tiesė viena kitai pagalbos ranką, ir Lietuva, ir Austrija sudėtingais laikotarpiais visada būdavo saugus ir ramus prieglobstis viena kitos piliečiams. Mes niekada nepamiršime iškilios asmenybės, Baltijos šalių draugo Otto von Habsburgo drąsios ir principingos laikysenos keliant neteisėtos Baltijos šalių okupacijos klausimą, jo paramos už laisvę ir nepriklausomybę kovojantiems lietuviams, latviams ir estams.

Jūsų Ekscelencija,

Vakar šventėme 19-ąsias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines. Ir šiandien, ir tada, prieš 19 metų, suvokėme, kad ateityje mūsų  laukia dar daug sudėtingų ir svarbių darbų kuriant valstybę ir jos žmonių gerovę.  Džiaugiuosi, kad šiame iššūkių kupiname kelyje nuolat jautėme savo draugų paramą. Esame dėkingi Austrijos žmonėms ir vyriausybei ne tik morališkai, bet ir savo kasdieniais darbais rėmusiai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą ir sugrįžimą į Europos šeimą. Jūsų klestinti, aplinką tausojanti, kiekvienu piliečiu besirūpinanti šalis, Jūsų aktyvi pilietinė visuomenė mums buvo ir yra įkvėpimo šaltinis.

Ilgaamžes mūsų tautų bendradarbiavimo tradicijas praturtina kasmet vis stiprėjantys žmogiškieji ryšiai. Bendros mūsų menininkų parodos, jungtiniai orkestrų pasirodymai, lietuvių kalbos dėstymas Vienos universitete - tai tik keli potėpiai spalvingame mūsų tarpusavio ryšių paveiksle. Mūsų valstybinės institucijos, savivaldybės, verslo žmonės, menininkai, akademikai, jaunimas glaudžiai bendradarbiauja, įgyvendina bendrus projektus, taip kurdami Austrijos ir Lietuvos bei visos Europos gerovę ir identitetą.

Lietuvos ir Austrijos draugystė,  abipusės simpatijos ir bendrai puoselėjamos bei skleidžiamos vertybės šiais metais labai gražiai įprasminamos Vilniaus ir Linco bendroje Europos kultūros sostinės misijoje.  Šiandien ne tik „Vilnius skaito Lincą“, o „Lincas skaito Vilnių“, mes ne tik atskleidžiame savo kultūros lobynus viena kitai bei visai Europai. Mes kartu turtiname bendrą Europos kultūros paveldą ir dar kartą atskleidžiame, kad įvairovėje slypi Europos grožis, stiprybė ir vienybė.

Tikiu, kad ir toliau puoselėsime vieningos Europos stiprybę. Laikytis kartu ypač svarbu dabar, šiuo sudėtingu laikotarpiu, mums susiduriant su ekonomikos, energetikos, saugumo ir klimato kaitos iššūkiais. Sena lietuvių patarlė byloja: „Draugą nelaimėje pažinsi.“ Neabejoju, kad mūsų draugystė padės sėkmingai  pergyventi šį sudėtingą laikotarpį, kad mes visi atsigręšime  į Europos Sąjungos ištakas – į vienybės ir solidarumo idealus, kuriais vadovavosi Europos tėvai kūrėjai. Tikiu, kad bendromis jėgomis, būdami solidarūs ir susitelkę, sunkumus paversime privalumais, padėsiančiais Europai tapti dar tvirtesnei ir dinamiškesnei.

Gerbiamasis Prezidente,

Manau, kad Austrijos rašytojos ir visuomenės veikėjos, Nobelio taikos premijos laureatės Berthos von Suttner žodžiai: ,,Po veiksmažodžio mylėti kitas gražiausias veiksmažodis pasaulyje yra padėti“,  labai tiksliai atskleidžia Austrijos žmonių polinkį savo laimėjimais dalytis su kitais. Lietuva, nuėjusi sudėtingą kelią nuo valstybės atkūrimo iki euroatlantinės integracijos, taip pat noriai dalijasi savo patirtimi. Tikiu, kad Lietuva ir Austrija bendromis jėgomis tęs šį svarbų darbą, plėsdamos saugumo, gerovės, demokratijos, žmogaus teisių erdvę toli už dabartinės Europos Sąjungos ribų.

Devintąją simfoniją, kurios „Odė džiaugsmui“ vėliau tapo visos Europos himnu, Liudvikas Van Bethovenas sukūrė Vienoje. Tikiu, kad tiek Vienoje, tiek Vilniuje ir ateityje gims daug naujų ir universalių idėjų, kurios praturtins visą Senąjį Žemyną ir kiekvieną iš mūsų.

Jūsų Ekscelencija Prezidente,

Keliu taurę į Jūsų sveikatą! Už Austrijos gerovę ir klestėjimą! Už mūsų tautų gražią ir nuoširdžią draugystę!

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti