Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Prezidentas vetavo Vyriausybės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą
2009-02-17  

Antradienis, vasario 17 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus grąžino Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti Vyriausybės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą.

Lietuvos Respublikos Seimas 2009 m. vasario 5 d. priimtu Įstatymu panaikino karjeros valstybės tarnautojų – ministerijos sekretorių ir ministerijos valstybės sekretorių – pareigybes ir jas pakeitė politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojais – viceministrais ir karjeros valstybės tarnautoju – ministerijos kancleriu.

Vetuodamas Vyriausybės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą, Prezidentas V. Adamkus pabrėžė, kad valstybės tarnautojų korpusą sudarančių asmenų profesinė veikla yra susijusi su viešojo intereso garantavimu. Todėl veiksmingam šių funkcijų vykdymui būtinas valstybės tarnybos stabilumas, funkcijų tęstinumas ir perimamumas.

Prezidento įsitikinimu, vienas iš svarbiausių Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos principų yra politinis neutralumas, užtikrinamas karjera paremto valstybės tarnybos sistemos modelio teisiniu įtvirtinimu. Siekiant, kad ministerijos veiksmingai vykdytų įstatymų ir kitų teisės aktų joms pavestų sričių valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendintų šioje srityje valstybės politiką, nustatomas šiam tikslui pasiekti būtinas ministerijose dirbančių karjeros ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius bei proporcija.

Prezidentas pažymi, kad Seimo priimtame Vyriausybės įstatyme numatyti pakeitimai gali turėti neigiamos įtakos ministerijų veiklos perimamumui bei tęstinumui ir didinti valstybės tarnybos politizacijos lygį. Įstatymu įtvirtinama ydinga tendencija ministerijų politinio (asmeninio) ir karjeros valstybės tarnautojų proporciją bei skaičių keisti po kiekvienų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų, kai pasikeičia Vyriausybę formuojanti valdančioji dauguma.

Valstybės vadovo nuomone, toks valstybės tarnautojų korpuso formavimo nestabilumas sukuria prielaidų pažeisti valstybės tarnybos politinio neutralumo principą, įtvirtintą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.

Prezidentas V. Adamkus taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Įstatyme įtvirtintiems pakeitimams įgyvendinti bus reikalingas pereinamasis laikotarpis, neigiamai paveiksiantis ministerijų pajėgumą vykdyti joms nustatytas funkcijas, ypač svarbias sprendžiant ekonominio sunkmečio iššūkius.

Prezidentas siūlo Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą laikyti nepriimtu.

Prezidento spaudos tarnyba
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti