Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Prezidentas su Seimo valdybos nariais dar kartą aptarė klausimus, susijusius su Pilietybės įstatymo naująja redakcija
2009-02-17  

Antradienis, vasario 17 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus priėmė Lietuvos Respublikos Seimo valdybos narius - Arūną Valinską, Ireną Degutienę, Virginiją Baltraitienę, Česlovą Vytautą Stankevičių, Raimondą Šukį ir Gediminą Kirkilą.

Susitikime buvo aptarti Lietuvos Respublikos Seimo pavasario sesijos darbai ir įstatymų projektai, kuriuos ketina teikti Respublikos Prezidentas.

Daug dėmesio buvo skirta Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo naujai redakcijai, kurią parengė Prezidento sudaryta darbo grupė.

Prezidentas V. Adamkus paprašė Seimo vadovybę svarstyti naująjį Pilietybės įstatymo projektą, kuris užtikrintų aiškesnį, nuoseklesnį pilietybės teisinį reguliavimą ir išplėstų, aiškiau apibrėžtų atvejus, kai Lietuvos Respublikos pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu.

Prezidento nuomone, šis įstatymas padėtų spręsti dvigubos pilietybės problemą, sumažintų įtampą išeivijoje.

Kita vertus, jei Seimas apsispręstų rengti referendumą dėl dvigubos pilietybės konstitucinės pataisos, Prezidentas V. Adamkus paremtų ir šį žingsnį.

Šalies vadovas pasirašė dekretą, kuriuo pateikė Seimui svarstyti Pilietybės įstatymo projektą. Projektas bus perduotas ir Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybai.

Naujo Pilietybės įstatymo projekto nuostatos suteikia galimybę išlaikyti dvigubą pilietybę asmenims, kurie iš Lietuvos buvo ištremti ar išvyko nuo 1919 iki 1990 metų kovo 11dienos. Pilietybę taip pat išlaiko kelių kartų palikuonys.

Asmenys, kurie dėl įvairių priežasčių paliko Lietuvą jau po 1990 m. kovo 11 d., pilietybės netenka, tačiau užsienyje gimę jų vaikai išlaiko teisę turėti dvigubą pilietybę – Lietuvos ir kitos valstybės.

Prezidento spaudos tarnyba
Nuotrauka
Nuotrauka
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti