Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta įteikiant Valstybės apdovanojimus Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga
2009-02-16  

Gerbiamieji iškilmių dalyviai,
Viešnios ir svečiai!

Minime iškilią datą, kuri primena ir vainikuoja Lietuvos valstybingumą ir Laisvės troškimą.

Vasario 16-oji tapo tvirta istorine jungtimi, telkiančią tautą niekada nesibaigiančiai Laisvės kovai. 1918-ųjų Nepriklausomybės Aktas lėmė laisvės idėjų gyvybingumą ir svarbą visoms Lietuvos ateities kartoms.

Į Vasario 16-ąją Lietuva neatėjo iš nebūties. Kelią į Lietuvos valstybės atkūrimo dieną savo kantriu darbu ir idealais tiesė daugelis šviesių asmenybių.

Atverdami Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio duris, gruodžio 31-ąją minėjome Vinco Kudirkos šimtas penkiasdešimtąsias gimimo metines, o ateinantį rudenį – lapkričio 16-ąją – šį Lietuvos šauklį vėl primins jo ankstyvos mirties sukaktis. Tai, kad šios dvi datos savotiškai įrėmina Lietuvos tūkstantmečio minėjimą, vadinčiau simbolišku sutapimu. Per keturias dešimtis sunkaus, bet atkaklaus gyvenimo metų Vincas Kudirka tapo visos tautos šaukliu, kėlusiu žmones kovai už savo laisvę ir teises, kvietusiu solidarumui ir bendram darbui.

Šiandien noriu paminėti dar vieną mūsų Tautos sūnų, kuris sėmėsi stiprybės iš praeities ir tvirtai žengė tikėjimo keliu. Valstybės apdovanojimu po mirties pagerbsime Bažnyčios ir tikinčiųjų teisių gynėją, pasipriešinimo sovietiniam režimui dalyvį arkivyskupą Mečislovą Reinį. Šis Dievo tarnas tvirtai laikėsi prisiimtų ganytojo pareigų ir iki pat mirties Vladimiro kalėjime drąsiai stovėjo tikėjimo, žmogiškumo ir krikščioniškosios pagarbos bei meilės sargyboje. Nuoširdžiai tikiu, kad pradėtas arkivyskupo Mečislovo Reinio kanonizacijos procesas dar labiau sutvirtins Lietuvos žmonių dvasią ir tikėjimą bei stiprins mus pasirinktame Laisvės kelyje.

Valstybės atkūrimo dieną Lietuva pagerbia ir du mūsų amžininkus – prokurorą Gintautą Sereiką ir visuomenės veikėją Galiną Starovoitovą, kurie prieš dešimtmetį krito kovoje už teisingesnį ir oresnį gyvenimą. Jie buvo nužudyti, nes sąžiningai ir be kompromisų atliko savo pareigą ir gynė savo įsitikinimus: kovojo su korupcija, siekė įtvirtinti demokratinio gyvenimo principus, idealus ir vertybes.

Šiandien sukanka 60 metų nuo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos paskelbtos Deklaracijos. Tuomet, belangėje kamaroje ir tamsiame bunkeryje pasirašytas Vasario 16-osios Aktas, neatsitiktinai ir sąmoningai pasirenkant šią dieną, tokiu būdu dar labiau įtvirtino ir pratęsė nepriklausomos Lietuvos idėją. Esu tikras, kad šių Tautos sūnų puoselėtos vertybės bei idealai bus perduoti jaunajai kartai ir taps aiškiomis gairėmis valstybės kūrybos darbe.

Tikiu, kad visų šiandien apdovanojamų asmenų drąsa išlikti savimi, neišduoti tikrųjų idealų gina ir įprasmina mūsų Laisvę. Esame nepriklausomi, nes šiems mūsų tautiečiams Laisvės kova buvo tik viena, neskaldoma pagal asmeninius interesus arba ambicijas. Toks bendras kelias veda į viltingesnę ateitį, į tikresnį mūsų visų buvimą kartu.

Nuoširdžiai dėkoju tiems, kuriems šiandien bus įteiktas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius. Dėkoju už atliktą kilnią misiją - išgelbėtą kito žmogaus gyvybę.

Ačiū Jums!

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti