Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta iškilmingame Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Deklaracijos priėmimo 60-ųjų metinių minėjime
2009-02-14  

Gerbiamoji krašto apsaugos ministre,
Kariuomenės vade, Seimo nariai,
Brangūs Lietuvos partizanai ir Laisvės kovotojai,
Iškilmingo minėjimo viešnios ir svečiai!

Šiandien minime ypač svarbaus Lietuvos valstybės tęstinumui dokumento – Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Deklaracijos – 60-ąsias metines.

Susirinkome vedami istorinio teisingumo, pareigos Tėvynei ir žmogiškosios moralės. Susirinkome prisiminti to šviesos spindulio, kuris prieš šešis dešimtmečius bandė praplėšti okupacijos tamsą ir prasiveržti pro laisvę, demokratiją ir žmogiškumą pamynusią geležinę uždangą.

1949 metų vasario pradžioje į Balandiškio kaime esančią belangę kamaraitę susirinkę, o vėliau į Minaičių kaime įrengtą bunkerį persikėlę partizanų vadai atstovavo brandžiai ir sąmoningai tautos daliai. Jie gerai prisiminė savanorių kovas ir buvo patyrę okupantų žiaurumą. Todėl žinojo: laisvę reikia išsikovoti ir mokėti apginti, o demokratijos ir tiesos sėklas būtina puoselėti ir ugdyti.

Todėl 1949 metų Vasario 16-osios deklaracijoje, pasirašytoje aštuonių signatarų, skaitome: „Valstybinė Lietuvos santvarka - demokratinė respublika. Suvereninė Lietuvos valdžia priklauso tautai. Lietuvos valdymas vykdomas per laisvais, demokratiniais, visuotinais, lygiais, slaptais rinkimais išrinktą Seimą ir sudarytą Vyriausybę.“

Deja, nė vienas iš šią Deklaraciją pasirašiusių signatarų nesulaukė meto, kai belangėje kamaroje ir požemių bunkeryje įžiebta laisvės ugnis prasiveržė į Lietuvą ir pakėlė žmones Laisvės kovai. Nė vienas iš jų nesulaukė dienų, kai šis demokratijos daigas pralaužė iki tol, regis, neįveikiamą buvusią tautų kalėjimo sieną.

Neginčijamai aišku viena: XX amžiaus viduryje Lietuvos partizanai buvo moralesni ir teisingesni, sąžiningesni ir vertesni pagarbos už tuomet pasaulį naujomis įtakos sferomis dalijusius didelių valstybių vadovus. Nes jie gynė savąją laisvę ir savąjį tikėjimą, puoselėjo teisingumą ir viltį.

Todėl šiandien labai svarbu, kad jų gyvenimo pavyzdys ir puoselėtos vertybės bei idealai būtų perduoti jaunajai kartai ir taptų aiškiomis gairėmis valstybės kūrybos darbe.

Lenkiu galvą prieš visus Lietuvos partizanus ir Laisvės kovotojus, kurie savo gyvybę paaukojo Tėvynei. Nuoširdžiai dėkoju visiems kovotojams, sulaukusiems nepriklausomos valstybės atgimimo, už žygdarbį, atliktą Lietuvai ir visiems mums!

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti