Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus tostas per oficialią vakarienę su Tadžikistano Respublikos Prezidentu
2009-02-12  
Jūsų Ekscelencija Prezidente Emomali Rahmonai,
Gerbiamieji delegacijos nariai!

Man ir Poniai Almai labai malonu pasveikinti brangius svečius iš Tadžikistano. Šis pirmasis Tadžikistano vadovo vizitas Lietuvoje yra istorinis, leidžiantis abiem tautoms geriau pažinti vienai kitą ir suteikiantis puikią progą sutvirtinti mūsų bendradarbiavimą.

Nors mūsų šalis skiria didelis geografinis atstumas, tačiau jas tvirtais saitais yra sujungę daugelio žmonių likimai. Į Tadžikistaną ištremtų lietuvių širdis šildė Jūsų žmonių pagalba. Už tai mes visuomet liksime Jums dėkingi. Mes džiaugiamės, kad šiandien Lietuvoje veikia tadžikų bendruomenė, kuri savo ilgametėmis tradicijomis ir kultūra praturtina Lietuvos gyvenimą.

Jūsų Ekscelencija,

Tadžikų kultūra ir literatūra toli peržengia Jūsų šalies sienas. Daugiau nei prieš tūkstantį metų gyvenęs tadžikų-persų literatūros genijus Abdullah Rudaki skleidė tolerancijos ir tarpusavio pagalbos idėjas. Šios idėjos visuomet buvo svarbios žmonijos pažangai. Tačiau šių dienų globalūs iššūkiai  -- ekonomikos krizė, neužtikrintas saugumas, daugelį pasaulio šalių kamuojantis badas ar klimato kaita -- dar labiau išryškina bendradarbiavimo ir tolerancijos svarbą. Šiandienos pokalbiai su Jumis man leidžia tikėti, kad kovoje su šiais iššūkiais Lietuva ir Tadžikistanas plės abipusį bendradarbiavimą.

Tadžikistanas ir visas Vidurinės Azijos regionas tarptautiniuose santykiuose užima vis svarbesnę vietą. Šiandien mes matome Europos Sąjungos norą dar labiau plėtoti santykius su Jūsų šalimi ir Jūsų kaimynėmis. Tadžikistano ir kitų Vidurinės Azijos šalių reikia Europai lygiai kaip europietiškos patirties, esu tikras, reikia ir Jūsų šalims. Iš savo patirties žinome, kad reformų kelias nėra nei lengvas, nei trumpas, tačiau jis yra vienintelis į tikrai tvarios ir ilgalaikės gerovės savo piliečiams kūrimą. Šiandien mes matome Tadžikistano norą žengti reformų keliu, ir sakome, kad šiame kelyje Lietuva, kaip ir visa Europos Sąjunga, visuomet Jus palaikys ir bus pasirengusi dalytis savo eurointegracine patirtimi.

Gerbiamasis Prezidente,

Aš žinau, kokių didelių sunkumų Jūsų šaliai teko patirti praėjusiame dešimtmetyje. Todėl aukštai vertinu tą pažangą, kurią padarė Jūsų valstybė, ir Jūsų didžiulį indėlį užtikrinant, kad Tadžikistane įsigalėtų taika ir saugumas. Esu tikras, kad Jūsų šalis toliau prisidės prie stabilumo ir gerų kaimyninių santykių kūrimo visame regione.

Lietuvos ir Tadžikistano indėlis į saugaus ir stabilaus Afganistano kūrimą yra neabejotinai labai svarus. Lietuva Afganistane vadovauja Goro provincijos, kurioje gyvena gausi tadžikų bendruomenė, atkūrimo grupei. Dirbdami Goro provincijoje, lietuvių archeologai galėjo įsitikinti lietuvių ir tadžikų kalbų panašumu -- mūsų kalbos priklauso tai pačiai indoeuropiečių kalbų grupei ir yra išlaikiusios archajiškas konstrukcijas.

Esu tikras, kad mūsų tautas ateityje vis labiau sies bendri dvišaliai projektai ir transporto srautai. Lietuvos neužšąlantį Klaipėdos uostą su Juodosios jūros uostais jungia greitasis traukinys Vikingas, kurio maršrutas nesunkiai gali būti pratęstas iki Kaspijos jūros uostų, o iš ten -- į Tadžikistaną ir kitas Azijos valstybes. Šiandien pasirašyta Investicijų skatinimo ir apsaugos sutartis mūsų šalių verslininkams leis geriau išnaudoti esamą mūsų šalių ekonominio bendradarbiavimo potencialą.

Šiandien mūsų šalys ieško ir tinkamo atsako į energetinio saugumo iššūkius. Esu įsitikinęs, kad tik glaudžiai bendradarbiaudamos, Europos Sąjungos ir Centrinės Azijos valstybės savo piliečiams gali sukurti stabilų ir tvarų energetinį saugumą. Lietuva yra atvira bendradarbiavimui su Tadžikistanu energetikos srityje, iš jų ir hidroenergetikos.

Tadžikistanas visuomet buvo ir bus traukos objektas lietuvių keliautojams ir alpinistams, kurie jau daugelį dešimtmečių kopia Pamyro ir Tian Šanio kalnais, kur  net 22 kalnų viršūnės yra pavadintos lietuviškais vardais. Esu įsitikinęs, kad mes turime skatinti dar didesnį tarpusavio pažinimą per turizmą, meną, kultūrą ir literatūrą. Tai ne tik suartina tautas, bet ir prisideda prie taikos ir santarvės pasaulyje kūrimo.

Jūsų Ekscelencija,

Lietuvių ir tadžikų tautos aukštai vertina laisvę ir nepriklausomybę. Kartu džiaugiamės, kad šiandien galime kurti ir stiprinti savo valstybes ir perduoti ateities kartoms savo istorijos, kultūros bei valstybingumo tradicijas. Tikiuosi, kad ateityje mūsų šalys ir toliau rems viena kitą laisvės ir nepriklausomybės kelyje.  

Gerbiamasis Prezidente,

Keliu šį tostą už Jūsų sveikatą, už stiprų ir klestintį Tadžikistaną, už lietuvių ir tadžikų tautų tvirtą ir nuoširdžią draugystę.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti