Lietuvos Respublikos Prezidentas
Prezidento veikla Prezidento institucija Prezidento šeima Spaudos centrasPrezidento darbo kalendorius Prezidento darbo kalendorius
Detalūs kontaktai Kontaktai
Paieška Paieška
Spausdinti spausdinti
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta per Sausio 13-osios valstybinių apdovanojimų įteikimo ceremoniją
2009-01-13  

Gerbiamieji Laisvės gynėjai,
Iškilmingos ceremonijos viešnios ir svečiai!

Susitinkame skaudžią mums visiems, visai Lietuvai, dieną. Tai diena, kai dar kartą vieni kitiems primename ir naujai iškeliame tuos idealus bei vertybes, kurios prieš aštuoniolika metų daugelį atvedė ginti Lietuvos televizijos ir radijo, televizijos bokšto, Atkuriamojo Seimo ir kitų nepriklausomos valstybės gyvavimui bei mūsų žmonių laisvei svarbių institucijų.

1991-ųjų pradžios įvykiai sutelkė žmones, leido pasijusti ir būti tikrai vieninga ir brandžia bendruomene. Būti tauta, kuri mirtinos grėsmės akivaizdoje yra pasiryžusi apginti savo Laisvę, aukotis ir nepasiduoti nepriklausomybės priešų bandymams sukiršinti mus tarpusavyje,  sugriauti pradėtą valstybės ir visuomenės kūrybos darbą.

Į šią moralinę kovą prieš žeminančią prievartą ir suplanuotą kiršinimą stojo visa Lietuva. Buvome vienoje gretoje, visi jautėmės esą lygūs Lietuvos ir Sąjūdžio kariai ir vaikai.

Tautos vienybė ir bendros pastangos, tikėjimas Laisvės idealais ir vertybėmis padėjo atlaikyti ekonominį spaudimą, kuriuo prisidengus buvo siekiama grąžinti Lietuvą į pavergtųjų tautų stovyklą.

Per aštuoniolika metų, prabėgusių nuo tų krauju aplaistytų sausio dienų, užaugo nauja Lietuvos piliečių karta.  Sausio 13-oji tapo istorija ir jos atminimą pamažu gali užkloti laiko dulkės. Dažnas anų dienų liudininkas šiandien jaučiasi esąs nepelnytai užmirštas ir paliktas vienas kovoje su vargu ir problemomis.

 Su liūdesiu pastebime, kad praėję vos du dešimtmečiai pernelyg greitai į užmarštį nusineša atgimstančios valstybės metais išgyventas vienybės, bendrumo ir solidarumo pamokas.

Tačiau aš tvirtai tikiu, kad Lietuvos žmonės giliai širdyse išsaugos šias svarbias gyvybingumą ir Laisvę tautai įkvėpusias vertybes. Nes tai, kas apginta krauju, niekada nenuvertėja. Visi sunkumai ir išmėginimai, politiniai ir ekonominiai iššūkiai sumenksta, kai vėl atsigręžiama į tuos idealus, kurie vedė Lietuvos savanorius, mūsų tėvus ir protėvius Tėvynės laisvės keliu.

Tai stiprina viltį, kad, apgynę savo Laisvę prieš aštuoniolika metų, pajėgsime ją įprasminti ir naujų sunkumų akivaizdoje.

Todėl šiandien įteikiami valstybės apdovanojimai yra labai prasmingi. Jie ne tik atgaivina istorinę atmintį, primena labai vertingas pamokas, bet ir liudija Lietuvos piliečių  troškimą gyventi laisvoje valstybėje, ir  gebėjimą įveikti nuovargį, kurį dažnai sukelia nelengva kasdienybė.

Dėkoju visiems Laisvės kariams gynėjams ir lenkiu galvą prieš visus žuvusiuosius. Tikiu, kad jų atminimas mus stiprins ir teiks drąsos bei ryžto ištikimai žengti naujos Lietuvos kūrybos keliu.

Telydi šviesus atminimas visus, kurių pasiaukojimas lėmė ir lemia Tautos teisę gyventi Laisvėje. Ačiū Jums!

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas
© 2006–2009 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | Kontaktai | Apie netikslumus prašome pranešti