http://archyvas.lrp.lt/en/news.full/7402

K.Grinius – ryški asmenybė, padariusi didžiulę įtaką valstybės gyvenime, sako Prezidentas
17.12.2006  
Nuotrauka

Sekmadienis, gruodžio 17 d. (Vilnius). Šiandien Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus dalyvavo Prezidento Kazio Griniaus 140-ųjų gimimo metinių minėjime Istorinėje Kauno Prezidentūroje.

Kalbėdamas apie Kazį Grinių, Prezidentas vadino jį ryškia asmenybe, padariusią didžiulę įtaką valstybės gyvenime. „Jis buvo valstybininkas, turėjęs tvirtus įsitikinimus, dėl kurių niekam nenusileido, jo nepalaužė daugkartiniai įkalinimai, okupacija“, - pabrėžė šalies vadovas.

Valstybės vadovas pažymėjo, kad K.Griniaus skelbiamos idėjos turėjo įtakos visai žmonių kartai, kurie padėjo išlaikyti Lietuvos nepriklausomybės gyvastį per ilgus okupacijos dešimtmečius. „Išpažįstamų minčių brandumu ir visuma, tikėjimu demokratijos galiomis, K.Grinius ėjo tų laikų ir visuomenės priešakyje“, - sakė V. Adamkus.

Prezidentas V. Adamkus artimai pažinojo K.Grinių, jo šeimą ir bendravo su juo iki pat jo gyvenimo pabaigos. Prezidentas pripažino, kad K.Grinius formavo ir jo pasaulėžiūrą apie gyvenimo vertybes, laisvę, demokratiją. „Šių principų stengiuosi laikytis ir šiandien“, - sakė Lietuvos vadovas.

Apsilankęs Kauno Kazio Griniaus vidurinėje mokykloje, Prezidentas kreipėsi į mokytojus ir paragino jaunajai kartai skleisti tuos idealus, kuriais, pasak šalies vadovo, gyveno dvasios milžinas, ugdęs ir stiprinęs laisvės mintį nepriklausomoje valstybėje.

Šalies vadovas priminė žodžius iš K.Griniaus paskutinio kreipimosi į visuomenę: „Paskelbkime lietuviai vieni kitiems amnestiją“. „Šiandien tai - svarbūs ir be galo didelę reikšmę turintys žodžiai“, - pažymėjo Prezidentas.

Vėliau Kaune šalies vadovas dalyvaus kalėdiniame renginyje ponios Almos Adamkienės globojamų mokyklų vaikams.

Prezidento spaudos tarnyba
Nuotrauka
Nuotrauka
Nuotrauka
Nuotrauka
© 2006–2009 Office of the President of the Republic of Lithuania